Ring til os på 22 55 05 35
Projekter SØG TILSKUD NU

Kontakt os

ProEnergi v/Skafti Halldórsson
Fiskergade 2, 2.
7600 Struer

Tlf.: +45 22 55 05 35
info@proenergi.dk

Gå til kontaktsiden

Energisyn

ProEnergi er certificeret Energisynskonsulent og varetager lovpligtige Energisyn hos forskellige virksomheder. Ved et Energisyn laver vi en systematisk gennemgang af virksomhedens energiforbrug og opstiller mulige energiforbedringsprojekter, som virksomheden kan arbejde med de efterfølgende fire år, indtil et opfølgende Energisyn finder sted.

Ud fra vores beregninger udarbejder vi en overskuelig og enkel rapport, som virksomheden kan bruge som beslutningsgrundlag for, om projekterne skal gennemføres. De projekter, virksomheden vil gå videre med, hjælper vi gerne med at gennemføre. Desuden kan vores erfaring med energiforbedringsprojekter og med tilskud til energibesparelser være med til at sikre virksomheden det økonomiske overskud, der skal til, for at implementere endnu flere energibesparende projekter.

Konverteringsopgaver for fjernvarmeværker

Ved denne type opgave kontakter fjernvarmeværkerne ProEnergi og beder os om at besøge en eller flere virksomheder, der ligger i et område, der kan forsynes af fjernvarmenettet, men som anvender en anden energikilde. Når vi besøger virksomheden, undersøger vi virksomhedens anlæg, og hvorvidt det er muligt at koble det på fjernvarmenettet. Siden beregner vi udgifterne for konverteringen, den årlige energibesparelse samt tilbagebetalingstiden. Eftersom fjernvarme udnytter energien bedre end fx naturgas og olie, giver konverteringen oftest mulighed for tilskud til energibesparelsen, som vi naturligvis også beregner. Vælger virksomheden at konvertere til fjernvarme, sættes projektet i gang.

I områder med billig fjernvarme er det yderst sjældent, det ikke kan betale sig at konvertere energikilden til fjernvarme.


Tilskud til energibesparelser

Foruden beregning af tilskud til energibesparelser i vores forskellige projekter beregner vi også denne type tilskud for håndværkere og private. Det vil sige, hvis en håndværker eller en husejer står for at skulle foretage en energirenovering eller -forbedring, kan vi hjælpe med at sikre tilskuddet til energibesparelsen. Der er få, men ufravigelige, regler for dokumentationen, der skal opfyldes, for at tilskudsansøgningen kan godkendes. Desuden kan man risikere krav om tilbagebetaling af det udbetalte beløb, såfremt arbejdet ikke udføres i overensstemmelse med ansøgningen. En proces, vi har stor erfaring med.


Energirådgivning til virksomheder

Energirådgivningen bygger på en grundig gennemgang af virksomhedens energiforbrug og består af forslag til energirenoveringer og -forbedringer. I tilfælde af, at nogle af disse forslag kan give tilskud til energibesparelserne, beregner vi også dem.
Vi dækker virksomheder i alle brancher og alle størrelser, herunder kirker, skoler og produktionsvirksomheder. Helt enkelt kan alle virksomheder, der enten har et energi- eller varmeforbrug, få gavn af energirådgivning.


Husgennemgang for private

Vores energirådgivning til private henvender sig både til dem, der overvejer at bygge et nyt hus, og til dem, der overvejer at renovere eller bygge til. Uanset, er det nemmest og billigst, hvis den korrekte energiløsning er tænkt ind fra begyndelsen. På den måde bliver energibesparelsen så stor som mulig, ligesom installeringsudgiften bliver mindst mulig.
Med energirådgivningen skaber vi overblik over, hvilke energibesparende tiltag, der er bedst og mest effektive, ligesom vi beregner eventuelle tilskud dertil.

Til boligejere i Struer Kommune
I samarbejde med Struer Kommune tilbyder Møller Nielsens Tegnestue og ProEnergi gratis energirådgivning for boligejere i kommunen. Det er muligt at aftale et møde med en arkitekt og en energirådgiver i BusinessPark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer på torsdage mellem kl. 15.30 og 17.30. Reserver en tid, før du møder op ved at sende en mail til enten mnt@mntarkitekter.dk eller til info@proenergi.dk.


Energirådgivning til kirker

De fleste danske kirker er fra middelalderen, og derfor er det et specielt område at rådgive på, når det gælder energioptimering. Siden 2011 har vi hos ProEnergi arbejdet med netop energirådgivning til provstier og arkitekter, som beskæftiger sig med kirkebygninger, hvormed vi har opbygget stor viden og ekspertise indenfor området.

Vi er grundige og arbejder ud fra en målsætning om, at vores rådgivning skal skabe værdi hos vores kunder. Eftersom kirker er helt unikke sammenlignet med andre bygninger, både i forhold til konstruktion og anvendelse, og specielle med hensyn til energioptimeringsmuligheder, har vi udviklet en særlig beregningsmodel for kirkerne. Modellen gør det muligt, beregningsmæssigt, at skille energiforbruget ad og dermed se, hvor meget af energien, der bruges til forskellige formål såsom at varme kirken op til en komforttemperatur. At dette er en fordel skyldes, at udgangspunktet for mange kirker er, at de enten slet ikke er opvarmede eller kun er indstillede til lav varme de fleste af årets dage.

Foruden energirådgivning til kirker arbejder vi også med at optimere energiforbruget i præstegårde, hvilket har givet rigtig gode resultater. Et eksempel herpå er en præstegård på knap 400 kvadratmeter, hvor vi via forskellige energibesparende tiltag godt og vel fik halveret de årlige energiomkostninger. Nærmere bestemt faldt de årlige energiudgifter fra over 80.000 kroner til under 40.000 kroner.


Solenergi

Solenergi er en populær energiform. Desværre er der en masse faldgruber og useriøse producenter på markedet, hvorfor uvildig rådgivning på energiområdet kan betyde hele forskellen mellem succes og fiasko i et solcelleprojekt.
I 2012 gennemførte vi hos ProEnergi et projekt på Venø, som ved afslutningen i december 2012 endte med at omfatte fjorten husstande. For yderligere information, se artiklen om Solceller på Venø.